Jurij F. Tasič

Jurij F. Tasič

prof. dr. Jurij F Tasič, u.d.i.e.
redni profesor
vodja Laboratorija za digitalno obdelavo signalov, slik in videa

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 492
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >jurij.tasic@fe.uni-lj.si

Informacije za študente

Kabinet: LDOS, BK06, klet nove stavbe
Telefon: 492
Govorilne ure: ponedeljek, 12:00

Biografija

Jurij F. Tasič je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko od leta 1993. Njegovo raziskovalno delo pokriva področje digitalne obdelave signalov slik, videa, algoritmov za delo v realnem času, adaptivnih sistemovs poudarkom na arhitekturah. Raziskave pokrivajo sodobne digitalne komunikacije s stališča hitrih vzporednih arhitektur in algoritmov, uporabe videa v osebno prilagojenih komunikacijskih storitvah ter interaktivnosti.Med drugim je sodeloval pri razvoju prvega jugoslovanskega procesnega sistema l. 1976, prvega enokartičnega računalnika l. 1979, računalniško vodenega spektralnega analizatorja l. 1976 in drugih podobnih instrumentov. Leta 1980 je s sodelavci razvil sistem visokonapetostnega omrežja R Slovenije, kasneje pa tudi adaptivni modem za satelitske komunikacije.

V okviru Laboratorija za digitalno obdelavo signalov je od leta 1996 vključen v delo na aplikativnih projektih v sodelovanju z domačo industrijo ter projektih petega in šestega okvirnega programa evropske unije. Je avtor in soavtor večih člankov v uglednih mednarodnih revijah in monografij, ter evropski koordinator 2 projektov COST. Bil je soorganizator konferenc ERK in EUROCON, srečanja Posvetovanje o smernicah razvoja telekomunikacij in novih storitvah v visokonapetostnem energetskem omrežju, 2002, predsednik slovenske sekcije IEEE, član IAS, EURASIP, itd.

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1971
 • Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1973
 • Doktor elektrotehniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1977

Imenovanja

 • Raziskovalec, Institut Jožef Štefan, 1971-1992
 • Predavatelj, Univerza v Mariboru, 1976
 • Višji predavatelj, Univerza v Ljubljani, 1984
 • Profesor, Univerza v Ljubljani, 1989
 • Gostujoči profesor in raziskovalec, University of Westminster, 1992-93
 • Vabljeni urednik, Special Issue of Parallel Computing in DSP, 1994
 • Bivši predstojnik katedre za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • COST 254 and 276 vodja projekta.

Članstva in nagrade

 • EURASIP
 • IEEE
 • IAS - Engineering Academy of Slovenia

Raziskovalna področja

 • Digitalna obdelava signalov, adaptivni postopki, večdimenzionalno filtriranje, obdelava slik, novi algoritmi v DSP, mobilne komunikacije.
 • Računalništvo: vzporedni algoritmi, vzporedno računanje, masivne vzporedne arhitekture
 • Sistemska teorija: modeliranje in simulacije, optimizacije

Projekti

CARL ZEISS, TEMPUS, COST 229, COST 231, COST 254, ALIS, ACTS SMASH, ACTS STORit, IST MyTV, IST Share It, IST P2People, IST Muffins, IST Content4All, IST Tiramisu, domači projekti.

Bibliografija