Predstavitev

Predstavitev

Univerza v Ljubljani je ena od treh slovenskih univerz. Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco na Fakulteti za elektrotehniko je izkušena ekipa raziskovalcev. Laboratorij sestavlja več raziskovalnih skupin, vodi pa ga prof. dr. Andrej Košir.

Raziskave, razvoj in projekti

Glavno raziskovalno področje Laboratorija je večdimenzionalna obdelava signalov s poudarkom na obdelavi slik in videa, segmentaciji, sledenju in razpoznavanju objektov na slikah. Del raziskav je posvečen sistemom za delo v realnem času ter vzporednim algoritmom. Z aktivno udeležbo v mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih smo v skupini razvili tudi znanja s področja upravljanja s podatki in znanjem. Tehnologija iskanja in pridobivanja gradiv temelji na opisih vsebin, semantični predstavitvi znanja, ki jih dopolnjujejo orodja za personalizacijo storitev ter prilagodljivi uporabniški vmesniki. Laboratorij je med vodilnimi snovalci novih interaktivnih multimedijskih storitev s področja interaktivne televizije, omrežij "vsak-z-vsakim", porazdeljenih multimedijskih podatkovnih baz, daljinskega video nadzora ter medicinskih telekonzultacij. Smo strokovnjaki za sodobna omrežja, iskanje in shranjevanje vsebin v porazdeljenih sistemih, interaktivne televizijske tehnologije (TV-Anytime, MPEG 21), personaliziran dostop do multimedijskih podatkov in za druge sodobne telekomunikacijske tehnologije.

V zadnjih 10 letih smo člani Laboratorija sodelovali v mednarodnih raziskovalnih skupinah s partnerji, kot so Philips, Nokia, BBC, NOB, IMEC, RAI, Optibase in Fraunhoferjev institut.

Znanja

Raziskovalni potencial skupine podpira ekipa uveljavljenih programerjev, ki obvlada sodobna orodja, kot so C/C++ in Java, tudi s posebnimi sistemskimi zahtevami. Ponujamo tudi razvoj dinamičnih spletnih storitev (PHP, SQL podatkovne baze). Smo strokovnjaki za uporabo simulacijskih orodij Matlab in Simulink.

Naslov

Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01/4768 492 (Vodja)
Telefaks: 01/4768 855

Kontaktna oseba

prof. dr. Andrej Košir, vodja
Telefon: 01/4768 354
E-pošta: andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Informacije za obiskovalce