Ante Odić

Ante Odić

Ante Odić, BSc
Junior researcher

University of Ljubljana,
Faculty of Electrical Engineering
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenia
phone: 01/4768 411
fax: 01/4768 855
e-mail: > ante.odic@ldos.fe.uni-lj.si

Education

  • BSc in Electrical Eng., University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing.

Appointments

  • Junior researcher, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2009-.

Membership

  • IEEE Member

Research

  • User modeling
  • Recommender systems
  • Contextual information